ON SOM

Mica en mica anem fent xarxa i cada vegada ens podeu trobar a més llocs! Aquí teniu una llista tant de les llibreries i altres espais on ens podeu trobar:

ESPAIS FÍSICS

BIBLIOTEQUES SOCIALS